Ekologiskt, småskaligt & hållbart

Mer Om Oss

Djuren vi föder upp är av rasen Black Angus och de föds upp i en lagom takt, utan överdriven antibiotikaanvändning och andra tillsatser. Djuren äter endast gräs. Djuren betar fritt utomhus och bidrar till att hålla ett öppet landskap. Vintertid består fodret av ensilage och hö som enbart producerats ekologiskt på egna fält.

Vårt koncept är att sälja kött från djur som har fötts upp i en naturlig, frisk och lugn miljö. Djuren slaktas på ett närliggande slakteri för att undvika långa transporter. När köttet når kunden är det vakuumförpackat och märkt.

Vinnersjö Angus 

Klas Persson & Emelie Dawson

073-0578201 & 076-8619891

Bondevägen 16

818 95 Hedesunda


Innehar F- skattsedel

KRAV- certifierade

Copyright 2015 NE Byström